Voorzitter:

Mevrouw P.M.P. Hartgers-Wagener

E-mail: hartgers@zeelandnet.nl

Tel.: 0117 340296

 

Vice-voorzitter:

Mevrouw M. Cooijmans

E-mail: mcooijmans@hotmail.com

Tel.: 0499 421264

 

Secretaris:

Mevrouw B.M.A. Smits

E-mail: bianca.smits@home.nl

Tel.: 06 45432498

 

Penningmeester:

Mevrouw E.M. Wierda-Schipper

E-mail: wierdaschipper@gmail.com

Tel.: 06 50540318

 

Commissarissen:

 

Mevrouw M. Groote

E-mail: go2marjon@gmail.com

Tel.: 0384659153

 

Mevrouw A. Bredie

E-mail: lbredie@xs4all.nl

Tel.: 06 28756198

 

Mevrouw S. Cornelis-Vogelsangs

E-mail: saracornelis@hotmail.com

 

Ons adres:

Secretariaat

Marmotberg 28

4708 NG Roosendaal

Telefoon: Tel: 06-45432498

E-mail: bianca.smits@home.nl

Secretariaat en redactie:

Marmotberg 28,

4708 NG Roosendaal

 

 

Bankrekening:

12.58.23.010

T.n.v. V.F.L.D.

E.Wierda-Schipper

Rijksweg 237

9423 PH Hoogersmilde

 

LINKS

 

Raad van Beheer

 

FCI

Tekstvak: Op 4 december 2009 overleed ons erelid de heer Henk Hartgers.

Henk was jarenlang secretaris van de V.F.L.D.

101 jaar

 

19192020