Herplaatsing

Op deze pagina kunnen honden vermeld worden waarvoor door omstandigheden een nieuwe eigenaar gezocht wordt.

Het betreft Dwergpinschers, Oostenrijkse Pinschers en Affenpinschers met stamboom. Stamboomloze honden zullen niet vermeld worden. Het bestuur houdt zich het recht voor om voor deze rubriek aangemelde honden te weigeren.

Bent u op zoek naar een Oostenrijkse Pinscher die herplaatst moet worden? Kijk dan ook mog even op www.oostenrijksepinscher.nl

Affenpinscher

Momenteel zijn er geen herplaatsers voor dit ras.

Oosterijkse pinscher

Momenteel zijn er geen herplaatsers voor dit ras.

Dwergpinscher

Momenteel zijn er geen herplaatsers voor dit ras.

Secretariaat
Marmotberg 28
4708 NG Roosendaal
Telefoon: Tel: 06-45432498
E-mail: bianca.smits@home.nl

Ingeschreven in het verenigingenregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder
no.: V 531841