Inschrijving Clubmatch 2022

Zondag 30 oktober | Locatie: Ulvenhout | Keurmeester: dhr. André vd Broek.

Op deze pagina vind u het inschrijf formulier voor de kampioensclubmatch 2022

SLUITING INSCHRIJVING UITERLIJK 1 oktober 2022.
Voor inlichtingen betreffende de clubmatch: Bianca Smits, tel: 06-45432498

Klasse verdeling

 • Jongste puppyklasse voor honden van 4 tot 6 mnd
 • Puppyklasse voor honden van 6 tot 9 mnd
 • Jeugdklasse voor honden van 9 tot 18 mnd
 • Jonge hondenklasse voor honden van 15 tot 24 mnd
 • Openklasse voor honden vanaf 15 mnd
 • Kampioensklasse voor honden, die op de dag van het evenement de volle leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en een Nationale of Internationale kampioenschaptitel hebben, bijvoorbeeld Belgisch, Nederlands of Duits Kampioen, of VDH-kampioen. De volgende titels vallen hierbuiten: Europees- of Wereldkampioen F.C.I., alsmede Sieger en/of Winner titels) -> Kopie kampioensdiploma toesturen aan bianca.smits@home.nl.
 • Fokkersklasse voor honden vanaf 9 maanden, die door de inschrijver zijn gefokt
 • Veteranenklasse voor honden vanaf 8 jaar
 • Knuffelklasse voor honden van alle vanaf 4 maanden met een diskwalificerende fout (te groot/klein, kleurfout, gebitsfout etc. of gecastreerd/gesteriliseerd). Deze honden krijgen geen kwalificatie, maar wel een keurverslag.


Inschrijfgeld voor eerste hond: € 25,00
2e hond van dezelfde eigenaar: € 22,50

Jongste puppy- /puppy- /veteranen klasse € 20,22
Knuffelklasse: € 10,00* Door op de “Hond inschrijven” knop te klikken gaat u akkoord met de tentoonstellingsregels. Na-inschrijving ontvangt u een mail met de bevestiging. De betalingsgegevens worden na controle door het Secretariaat verstuurd. Zodra u deze heeft voldaan is de inschrijving compleet.

Tentoonstellingsregels

 • De inzender/exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht wordt bekend te zijn met dit reglement.
 • De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is beschermd, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is of titerbepaling met einddatum welke door een praktiserend dierenarts in het Europees hondenpaspoort moet zijn opgenomen. Verder verklaart de inzender/exposant dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog voor mochten doen. Dit is de verantwoording en het risico van de eigenaar/exposant en het inschrijfgeld zal dan NIET worden terugbetaald.
 • De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd. Honden met gecoupeerde oren mogen/kunnen niet deelnemen, ongeacht het land waar de hond geboren/gecoupeerd is. Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement. Tevens kunnen honden met geamputeerde staarten deelnemen als aangetoond kan worden dat deze hond geboren- en aan de staart gecoupeerd is, in een land waar geen coupeerverbod van staarten geldt of geboren voordat er in het geboorteland een coupeerverbod van staarten van kracht was. Het geboorteland moet in dat geval vermeld worden op het inschrijfformulier. Niet toegelaten worden: a. Honden met een oor- of huidaandoening. b. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of demonstratie zijn ingeschreven. Inschrijven van bovengenoemde honden met “aandoeningen” is de verantwoording van de exposant/eigenaar en in geval één of meerdere van deze “aandoeningen” worden geconstateerd wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald.
 • Door in te schrijven aanvaart de exposant de rechtsmacht van de Raad van Beheer en verklaart bekend te zijn met het gestelde in het KR. De exposant/eigenaar kan zich nimmer op onbekendheid hiermee beroepen
 • Door in te schrijven verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.


Secretariaat
Marmotberg 28
4708 NG Roosendaal
Telefoon: Tel: 06-45432498
E-mail: bianca.smits@home.nl

Ingeschreven in het verenigingenregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder
no.: V 531841