Hieronder vind u het inschrijfformulier

De V.F.L.D. neemt uw privacy serieus en we zullen de onderstaande informatie alleen gebruiken voor administratieve doeleinden. Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier gaat u akkoord met het evt. plaatsen van foto’s en/of video’s in ons clubblad of op social media, welke gemaakt zijn op de door ons georganiseerde evenementen en waarop u en/of uw familieleden mogelijk herkenbaar in beeld kunnen zijn. 

De contributie bedraagt € 25,00 per jaar voor leden

en € 15,00 per jaar voor elk volgend lid op hetzelfde adres.

Buitenlandse leden betalen € 5,00 per jaar extra i.v.m. verzendkosten clubblad.

Nieuwe leden betalen eenmalig € 5,00 administratiekosten.


Secretariaat
Marmotberg 28
4708 NG Roosendaal
Telefoon: Tel: 06-45432498
E-mail: bianca.smits@home.nl

Ingeschreven in het verenigingenregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder
no.: V 531841