Nest aankondigingen

Hier onder vind je de verschillende nest aankondigingen binnen de club. Het bestuur wil de eigenaren van harte feliciteren!

De ouderdieren van de hieronder vermelde geplande nesten voldoen aan de eisen welke vermeld zijn in de Verenigingsreglementen. De contactgegevens van de betreffende Fokker vindt u op de pagina “fokkers”.

Indien een nest pups niet in onderstaande lijst is opgenomen, is het raadzaam om navraag te doen over de reden waarom vermelding achterwege is gebleven.

Affenpinscher 

Momenteel zijn er voor dit ras geen aangekondigde nestjes bekend

Oostenrijkse pinscher

Momenteel zijn er voor dit ras geen aangekondigde nestjes bekend

Dwergpinscher

Momenteel zijn er voor dit ras geen aangekondigde nestjes bekend